Α-στοχία

επιμέλεια Θοδ. Ζαφειρόπουλος, The Symptom Project
2014, Άμφισσα

Άτιτλο, μολύβι και ξυλομπογιά σε χαρτί και διάτρητο χαρτί, 40x40εκ.
1/1
previous
previous