Έκθεση Αποφοίτων

ΑΣΚΤ
2003, Αθήνα

Άτιτλο, εγκατάσταση με χειροποίητους πλίνθους, φυτά και αντικείμενα
Άτιτλο, εγκατάσταση με χειροποίητους πλίνθους, φυτά και αντικείμενα
Άτιτλο, εγκατάσταση με χειροποίητους πλίνθους, φυτά και αντικείμενα
1/3
previous
previous