Έκθεση μεταπτυχιακού

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
2010, Αθήνα

Ο κήπος ανάμεσα..., μολύβι σε χαρτί, 152x400εκ.
1/1
previous
previous